Condicions Generals de Venda

En els presents Termes i Condicions "nowordbooks.com", "nosaltres" i "ens" signifiquen " nowordbooks.com" i "Ut." significarà vostè el client.

Aquestes condicions generals de venda (d'ara endavant les "Condicions Generals"), regulen la relació jurídica que emana dels processos de compravenda realitzats per vostè a la pàgina web ubicada a la url i el propietari de la mateixa, nowordbooks.com, amb NIF J67330977, domicili social al Passeig Manuel Girona 21 08034 Barcelona. Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat per vostè.

1. Realització de la comanda.
 1. Per poder realitzar una comanda haurà vosté de tenir 18 anys i capacitat per contractar.
 2. Podeu realitzar la comanda a través de la nostra botiga on-line a www.nowordbooks.com o trucant al telèfon 649 997 100. No s'acceptaran comandes que arribin de forma diferent de les anteriorment indicades.
 3. En realitzar la seva comanda vostè està fent una oferta de compra dels productes que hagi seleccionat d'acord amb aquests Termes i Condicions Generals. Nosaltres podem, a la nostra discreció, acceptar o no la seva oferta.
 4. Si acceptem la seva comanda, li notificarem la nostra acceptació emetent una confirmació de comanda per correu electrònic, hi constarà també el número de comanda. La confirmació de comanda serà efectiva des del seu enviament. Si no podem acceptar la seva comanda, ens posarem en contacte amb vostè per correu electrònic o telèfon.
 5. Encara que farem tots els esforços possibles per subministrar-li els productes enumerats en la seva confirmació de comanda, pot haver-hi ocasions en què ens sigui impossible subministrar aquests productes degut, per exemple, que aquests productes ja no es fabriquin o no estiguin disponibles. En aquests casos ens posarem en contacte amb vostè per informar-lo i potser us suggerirem productes alternatius que vostè pugui desitjar comprar. Si no accepteu els nostres suggeriments cancel·larem la vostra comanda en relació amb els productes que no puguem subministrar i us retornarem qualsevol suma de diners que ens hagueu satisfet per aquests productes. La devolució d'aquestes sumes de diners serà el límit de la nostra responsabilitat enfront de si ens fos impossible subministrar-li els productes.
 6. Molt ocasionalment els preus dels productes mostrats a la nostra web, www.nowordbooks.com, poden ser especificats de forma errònia i mostrar un preu inferior al corresponent. Quan això passi i, si nosaltres hem confirmat la seva comanda, contactarem immediatament amb vostè per tal d'emetre una nova confirmació de comanda amb el preu correcte. En el supòsit que el preu que correspongui sigui superior, podreu cancel·lar la vostra comanda i us reemborsarem qualsevol quantitat que ja hagi satisfet.
 7. La informació que figura a la nostra publicitat, fulletons, altre material escrit, a la nostra pàgina web o la facilitada a vostè pels nostres agents o empleats constitueix una invitació a fer un tracte. Aquesta informació no constitueix una oferta de subministrar cap producte per part nostra.
2. Subministrament de la comanda.
 1. Nosaltres us subministrarem els productes indicats a la confirmació de la vostra comanda, conforme als presents Termes i Condicions.
 2. L'horari de recepció de comandes és de vint-i-quatre (24) hores els tres-cents seixanta-cinc (365) dies de l'any, si bé no es processaran comandes realitzades després de les disset (17) hores, quedant per al dia hàbil següent a la ciutat de Barcelona.
 3. Les comandes rebudes durant el cap de setmana seran processades a primera hora del dilluns següent, o primer dia hàbil.
3. Preus.
 1. El preu dels productes no inclou l'I.V.A corresponent i serà el que s'indiqui a la seva comanda i/o factura en processar la comanda.
 2. L'I.V.A. al tipus aplicable indicat a la factura, serà a càrrec seu. "No es podran efectuar adquisicions intracomunitàries a través de la nostra botiga on-line".
 3. Les despeses d'enviament, quan correspongui, són a càrrec seu, tal com s'indicarà a la vostra comanda i factura.
4. Pagament de la seva comanda.
 1. Podeu pagar els vostres productes pels sistemes de pagament que apareixen a la secció formes de pagament de la nostra botiga on-line.
 2. Vostè ha de pagar a la moneda indicada a la seva factura. Només acceptem pagaments a Euros.
 3. Si pagueu amb targeta de crèdit, haureu de proporcionar les dades de la vostra targeta de crèdit en el moment de fer la vostra comanda. Només acceptem pagaments amb targetes segures en què s'efectua autenticació de la seva identitat com a titular de la targeta segons el mètode establert pel banc, a través del servei de comerç electrònic segur PayPal.
 4. Si pagueu mitjançant transferència/ingrés en compte, se us enviarà una petició de pagament per correu electrònic, la vostra comanda no es reservarà ni enviarà fins haver rebut nosaltres el pagament al nostre compte bancari. Si no rebeu el pagament per l'import íntegre en el termini de 7 dies de la data de la vostra comanda, aquest es cancel·larà.
 5. L'import màxim de pagament mitjançant PayPal és de 500 euros per comanda.
5. Lliurament de la comanda.
 1. Prepararem la comanda.
 2. Us enviarem la vostra comanda a l'adreça d'enviament que figuri a la vostra sol·licitud de comanda.
 3. Procurarem enviar la vostra comanda dins el termini d'enviament que figuri a la nostra web a la data d'emissió de la vostra confirmació de comanda. Els terminis d'enviament només són estimacions, per la qual cosa no constitueixen terminis de lliurament garantits. Si vostè ha sol·licitat diversos productes en una mateixa comanda, podrem lliurar-los en dates diferents. Podeu cancel·lar la vostra comanda en qualsevol moment abans de l'enviament del mateix enviant un email a info@nowordbooks.com indicant el vostre número de comanda.
 4. En el moment del lliurament de la vostra comanda al nostre transportista us enviarem confirmació de l'enviament a l'adreça de correu electrònic que heu facilitat en realitzar la comanda. A la confirmació d'enviament us indicarem el número de seguiment corresponent al vostre enviament perquè vostè pugui fer-ne el seguiment a través del web del nostre transportista, segons la forma d'enviament que vostè hagi seleccionat.
 5. Els lliuraments es realitzen, en el termini aproximat de de quaranta-vuit (48) a setanta-dues (72) hores en el cas d'enviaments express per missatgeria, sempre que la comanda ens arribi abans de les disset (17) hores i per als productes disponibles al nostre magatzem.
 6. La titularitat i el risc de pèrdua dels productes de la comanda li seran traspassats en ser-li lliurada la comanda.
6. Garantia.
 1. Tots els productes que podeu adquirir a www.nowordbooks.com tenen una garantia.
7. Contacte amb nowordbooks.com.

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres:

 • Per correu electrònic info@nowordbooks.com
 • Per telèfon, trucant al número 649 997 100
 • Per correu a nowordbooks.com. Passeig Manuel Girona 21 08034 Barcelona.

En posar-se en contacte amb nosaltres en relació amb una comanda que hagi realitzat, cal indicar el seu número de comanda.

8. Continguts i informació subministrada a la nostra web.
 1. nowordbooks.com es reserva el dret a modificar l'oferta comercial presentada a la web www.nowordbooks.com (modificació sobre productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei) en qualsevol moment.
 2. nowordbooks.com fa tots els esforços per oferir la informació continguda al website de forma veraç i sense errors tipogràfics. En cas que en algun moment es produís algun error d'aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de nowordbooks.com, es procediria immediatament a corregir-lo.
9. Protecció de dades.

En realitzar una comanda vostè accepta que puguem emmagatzemar, processar i utilitzar dades obtingudes del formulari de la seva comanda a l'efecte de tramitar la comanda. Mitjançant el lliurament de l'adreça de correu electrònic o altres dades personals, requisit necessari per a la tramitació de la seva comanda, vostè dóna el permís perquè aquestes adreces siguin tractades i a més, utilitzades per enviar comunicacions comercials de promoció o publicitat dels serveis i productes oferts per nowordbooks.com. nowordbooks.com posa a la seva disposició l'adreça de correu electrònic info@nowordbooks.com perquè vostè revoqui el consentiment prestat.

nowordbooks.com declara que compleix la normativa vigent respecte a la protecció de dades, en particular la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial Decret 994/1999, de 11 de juny, que desenvolupa la citada llei orgànica. nowordbooks.com posa la disposició dels clients, l'adreça de correu electrònic info@nowordbooks.com perquè puguin exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició garantits per la legislació vigent.

10. Força major.

Nosaltres farem tot el possible per complir les obligacions derivades de la seva comanda. No obstant això, no serem responsables per demores o incompliment si la demora o incompliment són deguts a força major. En cas de demora, complirem les nostres obligacions tan aviat com ens sigui raonablement possible.

11. Legislació aplicable i jurisdicció competent.

nowordbooks.com tractarà de resoldre qualsevol desacord ràpidament i eficaçment. Si no esteu d'acord amb la manera com tractem qualsevol desacord i voleu interposar accions legals, heu de fer-ho a Espanya d'acord amb les lleis d'Espanya i la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, llevat que la legislació aplicable determini de manera imperativa un altre fur o legislació diferent.

12. Nul·litat i ineficàcia de les Clàusules.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o la part que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint aquesta disposició, o la part de la mateixa que resulti afectada, per no posada.

Producte afegit a la llista de desitjos