Protecció de Dades de Caràcter Personal

L'usuari reconeix i accepta que els continguts d'aquesta pàgina només es presenten a efectes informatius

La informació i les consultes rebudes per nowordbooks.com a través de la present pàgina Web serà tractada conforme a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), garantint en tot moment la màxima confidencialitat i seguretat de les dades personals.

Deure d'informació

Segons el que es disposa en la citada normativa l'informem que les dades personals que pugui facilitar a través dels diferents formularis continguts en la pàgina Web són incorporats en fitxers titularitat de nowordbooks.com amb la finalitat de desenvolupar i atendre adequadament les seves sol·licituds.

Enviament d'informació

nowordbooks.com podrà utilitzar les dades identificatives i de contacte dels usuaris per a mantenir-los informats sobre els serveis de l'empresa així com per a realitzar enviaments de butlletins electrònics o qualsevol altre tipus de comunicació que pugui ser del seu interès. Així mateix, l'informem que nowordbooks.com posa a la seva disposició un medi senzill i gratuït per a donar-se de baixa en cada comunicació que rebi.

Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició

L'usuari pot en tot moment exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició prevists en la Llei enviant un correu electrònic a la següent adreça: info@nowordbooks.com

Seguretat en el tractament, procés informàtic i custòdia de dades

nowordbooks.com declara i garanteix que manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, sense perjudici d'informar que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

Producte afegit a la llista de desitjos