Llibres il·lustrats amb pictos

Pictos

Contes amb Pictogrames. Creats per professionals especialitzades en el tractament multidisciplinari i per a nens que presenten dificultats o patologies que alteren els desenvolupaments normalitzats, especialment trastorns de l'espectre autista (T.E.A.), Asperger, etc.
Escenes molt pautades per a la seva correcta comprensió.

Producte afegit a la llista de desitjos